About Lexicon

A feature rich and highly configurable, professional Joomla theme.

20191103Heeswijk Volkel 12Een mededeling aan al onze leden. Via deze weg willen we melding maken van het feit dat de inning van de contributie plaats gaat vinden in week 37. Dit is de week van 11 t/m 17 september. Voor meer informatie, check het kopje ledenmutaties op onze website.